Επιτροπή για την εξαγορά και των πίσω τμημάτων ώστε να ελευθερωθεί ο χώρος της Αγίας Τριάδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου συγκρότησε επιτροπή που θα διαπραγματευθεί απευθείας με τους ιδιοκτήτες για το τίμημα εξαγοράς των κτισμάτων που βρίσκονται όπισθεν του καθεδρικού ναού της Αγίας Τριάδος. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Δήμαρχος Αντώνης Ζερβός, η εντεταλμένη επί τεχνικών θεμάτων δημοτική σύμβουλος Αφροδίτη Βαρκαράκη και ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας Μιχάλης Κερούλης.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι «υπάρχει δυνατότητα απόκτησης των ακινήτων αυτών είτε με την κανονική διαδικασία της πράξης αναλογισμού, όπως έγινε στην μπροστινή πλευρά, είτε με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δύο χρόνια απαίτησε η διαδικασία που αφορούσε το μπροστινό ακίνητο και προέκυψε χαμηλότερη τιμή από αυτή η οποία είχε συζητηθεί ότι θα ήταν πιθανόν να προκύψει. Έχουμε δεδομένη την τιμή του υπό κατεδάφιση κτίσματος που ήταν περίπου 190.000 ευρώ (120 τ.μ. κτίσμα και οικόπεδο). Το πίσω κομμάτι που είναι προς απαλλοτρίωση είναι περίπου 44 τ.μ., δηλ. περί το 1/3 της έκτασης του μπροστινού, αλλά με προφανώς μικρότερη εμπορική αξία αφού βρίσκεται πίσω. Άρα έχομε συγκεκριμένα στοιχεία για να προβούμε στην απευθείας διαπραγμάτευση. Έχω κάνει μια κατ’ αρχήν συζήτηση με τους ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν εφόσον διαμορφωθεί μια σοβαρή πρόταση», πρόσθεσε.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία από τη διαπραγμάτευση που θα κάνει η επιτροπή, η πρόταση θα εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία θα αποφασίσει αν το χρηματικό ποσό που θα καταβληθεί θα είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Αν το υπερβαίνει θα αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν καταστεί εφικτή η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, πιθανότατα να υπάρξει δυνατότητα να γίνει κατεδάφιση και των πίσω κτισμάτων μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Ο κ. Ζερβός ανέφερε ότι δεν είναι μόνο η κατεδάφιση, θα πρέπει στη συνέχεια να αναμορφωθεί συνολικά ο περιβάλλων το ναό χώρος βάσει μελέτης που εκπονεί η Τεχνική Υπηρεσία μαζί με την τεχνική σύμβουλο του δημάρχου Ίριδα Περουλιού- Σεργάκη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ