Το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του 2019 συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Παράλληλα ετέθησαν οι εν εξελίξει μελέτες και αυτές για τις σχεδιαζόμενες προμήθειες.

«Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας», σημείωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Μιχάλης Αντωνιδάκης, «είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του λιμανιού της Σητείας, αλλά και η αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου στον Κουρεμένο».

Στο τεχνικό πρόγραμμα της νέας χρονιάς εντάσσονται τα εξής έργα: ο ηλεκτροφωτισμός του λιμανιού της Σητείας με το ποσό των 4.000 €, η επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του αλιευτικού καταφυγίου Κουρεμένου ύψους 3.000, ο ηλεκτροφωτισμός του ρωμαϊκού τοίχους του λιμανιού της Σητείας με το ποσό των 4.500 €-κατόπιν έγκρισης που απαιτείται από την αρχαιολογική υπηρεσία- καθώς και η κατασκευή νέας ράμπας καθέλκυσης στο αλιευτικό καταφύγιο Κουρεμένου με 20.000 €.

 

Οι προμήθειες

Μια σημαντική δράση αφορά επίσης την προμήθεια και την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας προϋπολογισμού 50.000 €, που όμως προϋποθέτει την έγκριση της ΜΠΕ.

Κατόπιν στην ενημέρωση για τις προμήθειες που περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό, εκτός από την πλωτή εξέδρα, λόγος έγινε για τη ράμπα για ΑΜΕΑ στην παραλία της Σητείας ύψους 70.000, την αντικατάσταση φωτισμού του λιμανιού της Σητείας με λαμπτήρες LED ποσού 35.000, τα αγκυροβόλια -δεν τοποθετήθηκαν φέτος λόγω αναγκαιότητας μελέτης, που τώρα υλοποιείται και αφορούν 24 θέσεις εντός του λιμανιού της Σητείας- ύψους 32.000.

 

Οι μελέτες

Στις μελέτες συμπεριλαμβάνουν την τροποποίησης χερσαίας ζώνης λιμένα 15.322 -για την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσει η υλοποίησή της, την εξομοίωση του λιμανιού του Κουρεμένου -απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων- 13.124, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης και η μελέτη βελτίωσης παλαιού τμήματος του λιμανιού της Σητείας 11.000.

Η μελέτη παραδόθηκε, έχει εξεταστεί από την Τεχνική υπηρεσία και θα παραληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου. Ακολούθως θα αποσταλεί στο υπουργείο για έγκριση προκειμένου να δοθεί στο Ταμείο χρηματοδότηση ύψους 124.000, που έχει εγκριθεί από το ΠΔΕ για την υλοποίηση του έργου της Α΄ φάσης στον παλιό λιμένα, που αφορά την αντιμετώπιση της σπηλαίωσης.

 

Το καταφύγιο και το λιμάνι

Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνιδάκης, «πέραν των έργων του τεχνικού προγράμματος της επόμενης χρονιάς, που είναι σημαντικά, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις προμήθειες και στις μελέτες, ώστε συνδυαστικά να μπορούν να γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις στο λιμάνι της Σητείας, αλλά και στο αλιευτικό καταφύγιο του Κουρεμένου που επίσης υπάρχουν ανάγκες.

Εστιάζουμε στις μελέτες προκειμένου να προχωρήσουμε έργα στο λιμάνι της Σητείας, αλλά και στον Κουρεμένο, όπου η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη γιατί δεν μπορούσε να γίνει κάτι κι αυτό επιδιώκουμε τώρα στην κατεύθυνση βελτίωσης των υποδομών του. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι της Σητείας έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί η επέκταση του ηλεκτροφωτισμού, θα φωταγωγηθεί περαιτέρω, κάτι που είναι σημαντικό. Προσπαθούμε παράλληλα να αξιοποιήσουμε την μεικτή λιμενολεκάνη για την προσέλκυση τουριστικών και ιστιοπλοϊκών σκαφών, τόσο με τα αγκυροβόλια όσο και την τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας. Στόχος μας η περαιτέρω βελτίωση της εικόνας και αξιοποίησης του λιμανιού της Σητείας», κατέληξε ο κ. Αντωνιδάκης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ