Για έβδομη συνεχή φορά επανεξελέγη –ομόφωνα–  πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου ο Νευρολόγος Κώστας Νικολαράκης, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους προέδρους Ιατρικών Συλλόγων στη χώρα.

Μετά την πρόσφατη διενέργεια των αρχαιρεσιών και την επικύρωση του αποτελέσματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου.

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου παρουσιάζει σημαντική ανανέωση σε σχέση με την προηγούμενη θητεία. Εκτός από τον επανεκλεγέντα πρόεδρο Κων. Νικολαράκη, καθώς και τον γραμματέα Θεόδωρο Κατάσο, ο νέος ταμίας Γιάννης Φανουράκης και τα μέλη Όλγα Σπηλιαρώτη, Γιάννης Ανδριώτης και Θελξιόπη Λεμπιδάκη, ανήκουν στα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου που συνεχίζουν και στη νέα θητεία. Νέα μέλη είναι ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Παπαδούλης και τα μέλη Γιάννης Κονταξάκης, Νίκος Μουδατσάκης, Γιάννης Ρουκουνάκης και Ανθούλα Χαλκιαδάκη.

* Εκτενές ρεπορτάζ στην  ΑΝΑΤΟΛΗ της Τετάρτης.

Μ.Α.