Η SKYWAY επαναφέρει το θέμα του εναέριου σιδηροδρόμου

Με επιστολή της προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης η καναδική εταιρεία προτείνει την  πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης σχετικά με την πρότασή της για κατασκευή εναέριου σιδηροδρόμου στην Κρήτη.

Κύριε Περιφερειάρχα,

Με την από 21‐12‐2017 επιστολή μας, σας είχαμε γνωρίσει την πρόθεσή μας να κατασκευάσουμε υπερσύγχρονο εναέριο σιδηροδρομικό δίκτυο από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, με δικά μας και μόνο κεφάλαια (υπό προϋποθέσεις).

Με την πρότασή μας αυτή σας είχαμε υποβάλλει σχετική προς τούτο προμελέτη, καθώς και ενημερωτικό προς τούτο, έντυπο

υλικό.

Η πρότασή μας αυτή όπως διαπιστώσαμε από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και συνολικά από τα ΜΜΕ της Κρήτης και όχι μόνο, έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της Κρήτης, τα δε θετικά σχόλια από τα ΜΜΕ μας χαροποίησαν ιδιαιτέρως.

Προτάσεις και μελέτες σιδηροδρομικού δικτύου για την Κρήτη έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα από το 1893, το 1895, το 1903, το 1908, το 1913, το 1921 και το 1990, οι οποίες για άγνωστους λόγους, δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα η Μεγαλόνησος Κρήτη να μην έχει όπως θα έπρεπε, και της αξίζει να έχει, ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Προς σφαιρική και πλήρη ενημέρωση σας, των Αντιπεριφερειαρχών της Κρήτης, των εκπρόσωπων των ΜΜΕ, των Εμπορικών, Τεχνικών και Οικονομικών Επιμελητηρίων της Κρήτης, των Ενώσεων Ξενοδόχων, του Πολυτεχνείου Κρήτης, και των λοιπών Αυτοδιοικητικών αρχών της Κρήτης καθώς και των λοιπών αρμοδίων Υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι, είμεθα πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε σχετική προς τούτο ημερίδα ή άλλου τύπου ενημέρωση, συγκέντρωση που Εσείς θα αποφασίσετε, προκειμένου ερχόμενοι στην Κρήτη με δικά μας και μόνο έξοδα να Σας ενημερώσουμε πλήρως για την κατασκευαστική ικανότητα της εταιρείας και γενικά για τα συνολικό πλάνο που έχουμε σχεδιάσει για την κατασκευή του έργου αυτού..

Κατόπιν των παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως, μας γνωρίσετε, εάν εγκρίνετε την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερομένης πρότασής μας, καθορίζοντας τον χρόνο, τον τόπο και τους παρευρισκομένους σε αυτή την ενημέρωση γνωρίζοντας μας σχετικά.

Η Περιφέρεια Κρήτης εκτός του καθορισμού του τόπου πραγματοποίησης της ενημέρωσης που θα καθορίσει ΟΥΔΕΜΙΑ άλλη υποχρέωση ή δέσμευση απέναντί μας θα έχει και φυσικά ουδεμία οικονομική ή άλλη απαίτηση θα έχουμε, ανεξάρτητα από την

τυχόν μελλοντική συνεργασία μας.

Διατελούμε μετά τιμής

SKYWAY TRANSPORTATION CANADA LTD

Joe Metzen