15 χρόνια «Ημέρα Αγάπης» στον Άγιο Νικόλαο

15 χρόνια «Ημέρα Αγάπης» στον Άγιο Νικόλαο την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου.