Έχει και ο Άγιος Νικόλαος μανούσα!

Έχει και ο Άγιος Νικόλαος μανούσα!