Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δυο σχεδίων Erasmus+ στο σχολείο μας με θέμα “Jour de Grandir” και “Learn Together-Fit Kids in Europe Eat Healthy” πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις εκπαιδευτικών στο Sprendlingen της Γερμανίας, στο Aulnay της Γαλλίας και στο Gniezno της Πολωνίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, τους δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών, τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, τις διαφορετικές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μεθόδους.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν είτε στη διδασκαλία διαφόρων αντικειμένων, είτε ως παρατηρητές. Επίσης παρουσίασαν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς βίντεο και  εικόνες από ελληνικά αξιοθέατα, ήθη και έθιμα, την ελληνική γλώσσα και γραφή, την παραδοσιακή διατροφή, ελληνικά τραγούδια, παραμύθια και παιγνίδια.

Συνεργάστηκαν με όλους τους εκπαιδευτικούς των χωρών που συμμετέχουν, στον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων για τη συνέχεια της υλοποίησης των σχεδίων.

Την εμπειρία που αποκομίζουν οι εκπαιδευτικοί κάθε φορά που επισκέπτονται κάποιο σχολείο της Ευρώπης, τη μεταφέρουν στην εκπαιδευτική πράξη με καινοτόμες ιδέες και πρακτικές που εφαρμόζονται στη χώρα αυτή. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών μέσω της δημιουργίας βίντεο, movie maker και άλλων εφαρμογών και η ανάρτηση αυτών σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες και ιδιαίτερα στο etwinning (ασφαλής πλατφόρμα επικοινωνίας εκπαιδευτικών και σχολείων).

Το όφελος είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευτικών, η αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας και η ενίσχυση της μαθητοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας και του εποικοδομητισμού με τελικούς αποδέκτες τους μαθητές μας.

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου