Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης στην Κρήτη του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί  συνάντηση εργασίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο για το σοβαρό θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Κρήτη.

Στη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως αρμόδια υπηρεσία, είχαν προσκληθεί επίσης από την Περιφέρεια Κρήτης οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης ΔΕΥΑ Ελλάδος – Δήμαρχος Ρεθύμνου, η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Κρήτης, ο Διευθύνων Σύμβουλός, ο Πρόεδρος αλλά και στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά από τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φάμελλο στη σπουδαιότητα της εφαρμογής δράσεων διαχείρισης υδάτινων πόρων και την εφαρμογή εργαλείων όπως το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, με ειδικότερη αναφορά στην υλοποίηση του σχεδίου του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (ΣΔΛΑΠ Κρήτης). Εκτενής αναφορά έγινε και από πλευράς φορέων που συμμετείχαν στη συνάντηση, σε ειδικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο και τη συμμετοχή κάθε φορέα στην εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ και θέματα εφαρμογής πολιτικών πρόληψης, διαχείρισης, τιμολόγησης. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δοθεί από τους φορείς και οργανισμούς που εφαρμόζουν και υλοποιούν το σχέδιο για τα ύδατα, σε έναν “κοινό οδικό χάρτη συνεργασίας”.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ανέδειξε το σημαντικό θέμα της έναρξης των διαδικασιών για τη δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με  την επιταγή της ενωσιακής νομοθεσίας, μέσω της επικαιροποίησης και αναδιαμόρφωσης των σχεδίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με την υποστήριξη και συνεργασία της ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ, και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021.