Η πηγή στο Θεολόγο Κριτσάς έχει «ανοίξει» καλά (βίντεο)

Η πηγή στο Θεολόγο Κριτσάς έχει «ανοίξει» πια καλά. Αντιθέτως, μια άλλη πηγή, λίγο μετά την εκκλησία, δεν έχει «ανοίξει» ακόμα. Η πηγή αυτή για να «κατεβάσει» νερό χρειάζονται ακόμα περισσότερες βροχοπτώσεις.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ