Νέο ρεκόρ εισροής νερού στον Αποσελέμη

Νέο ρεκόρ στον «Αποσελέμη».
Την τελευταία ημέρα, μέχρι σήμερα το πρωί, εισέρρευσαν στον ταμιευτήρα 1.312.923 μ3 νερού, τόσο από το τεχνικό με τον αγωγό όσο και από το φυσικό δρόμο από το «χώνο».
Η ποσότητα ανέρχεται μέχρι σήμερα το πρωί, 16/1/2019, στα 5.760.058 μ3 και τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Οροπέδιο, εξασφαλίζουν την μεγάλη παροχή, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Δημήτρης Κουνενάκης.