Δύο ήταν οι εργολάβοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατέθεσαν τεχνικές και οικονομικές προσφορές για το έργο ανάπλασης της ανατολικής πλευράς της λίμνης Αγίου Νικολάου. Από την εξέταση των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου αποκλείστηκε ο ένας εκ των δύο και έμεινε ένας.

Μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τυχόν ενστάσεις, η επιτροπή του διαγωνισμού θα ανοίξει και την υποβληθείσα οικονομική προσφορά.

Εξ αιτίας του χρόνου που απαιτεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας και εν συνεχεία η πρόσκληση του αναδόχου να προσκομίσει σειρά επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για να υπογράψει, τελικά, και τη σύμβαση, η δημοτική αρχή, όπως έχει ήδη ανακοινώσει, ανέβαλε την εκτέλεση των εργασιών για μετά το  τέλος της ερχόμενης τουριστικής περιόδου, ώστε να μην υποστούν οικονομική ζημία οι καταστηματάρχες της υπό ανάπλαση ζώνης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γεώργιος Μπαρμπούνης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι μετά την εξέλιξη αυτή, οι εργασίες στην ανατολική πλευρά της λίμνης δεν πρόκειται να ξεκινήσουν πριν τις αρχές Νοεμβρίου.

Επίσης τόνισε, ότι οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στη χερσαία ζώνη λιμένος θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο λήγει και η διετής περίοδος προκειμένου οι καταστηματάρχες να προχωρήσουν σε καθαίρεση αυθαιρέτων κατασκευών στους παραχωρημένους χώρους και άρση άλλων πολεοδομικού χαρακτήρα υπερβάσεων. Με το έργο ανάπλασης στην ανατολική πλευρά της λίμνης τα θέματα αυτά θα διευθετηθούν.

Αλλά ανάλογη αναπροσαρμογή θα πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιποι.

Μάλιστα, το Δ.Λ.Τ. σκοπεύει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να δώσει στους καταστηματάρχες της χερσαίας λιμενικής ζώνης πρότυπα κατασκευών που επιτρέπει ο νόμος ώστε με βάση αυτά να προβούν, με δική τους ευθύνη, στις απαιτούμενες τροποποιήσεις.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ