Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης κ. Δημήτρης Κουνενάκης μΜέχρι σήμερα το πρωί, η ποσότητα στον Αποσελέμη ανήλθε στα 7.694.973 μ3.
Από τον Σεπτέμβρη έχουν εισρεύσει 6.585.016 μ3 .