Μια μέρα μετά την πανσέληνο!

Φωτογραφία Λεωνίδας Κλώντζας

Μια μέρα μετά την πανσέληνο!