Φωτογραφία Λεωνίδας Κλώντζας

Μια μέρα μετά την πανσέληνο!