Σε αναπτυξιακή τροχιά η Περιφέρεια Κρήτης-Απολογισμός πεπραγμένων 2018

«Η Κρήτη πέτυχε πολλά. Μαζί αντιμετωπίσαμε μεγάλες προκλήσεις. Συμβάλαμε καθοριστικά στη μετάβαση σε μια αναπτυξιακή τροχιά, ικανή να προσεγγίσει επενδύσεις στο νησί, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης κατά τον απολογισμό για τη χρονιά που πέρασε.

Ο κ. Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, στοιχείο που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής που ασκείται στην Περιφέρεια Κρήτης. «Το αποτέλεσμα που παράγεται στηρίζεται στην αντίληψη πως  η αλλαγή και πρόοδος είναι σχεδόν αδύνατη, χωρίς την συνεργασία των πολλών», υπογράμμισε.

Να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Κρήτης, τη χρονιά που πέρασε, αξιοποίησε τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, προσελκύοντας και νέες πηγές χρηματοδότησης. «Με στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια καταρτισμένα συλλογικά και συμμετοχικά, σε συνέργεια με τους τοπικούς φορείς και κυρίως με όραμα για μια Περιφέρεια έτοιμη να πορευτεί στο μέλλον με αξιώσεις και προοπτικές, είμαστε βέβαιοι ότι έχουν τεθεί στέρεες βάσεις για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόστηλσν και στηρίχθηκαν σε ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων με τέσσερις πόλους: την έρευνα και καινοτομία, τον πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό και τον τουρισμό και το περιβάλλον. Η διασύνδεση αυτών των τεσσάρων πόλων είναι αυτή που θα δώσει δυναμισμό και βιωσιμότητα στην αναπτυξιακή διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον τομέα του Περιβάλλοντος μέσα από στοχευμένες δράσεις και εμπροσθοβαρείς πολιτικές, δώσαμε έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία. Σχεδιάσαμε, προωθήσαμε και εφαρμόσαμε μια νέα αντίληψη στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στην κυκλική οικονομία. Στον τομέα της Ενέργειας σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τους ∆ήμους και όλους τους παραγωγικούς φορείς της Κρήτης, συντονιζόμαστε, προκειμένου να οδηγήσουμε το νησί στην πρώτη θέση των ενεργειακών εξελίξεων, διεκδικώντας τη θέση που μπορούμε και πρέπει να έχουμε στον περιφερειακό και παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Για το λόγο αυτό βρισκόμαστε σε εγρήγορση και θέτουμε την ενεργειακή πολιτική ως αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής στρατηγικής μας. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τη σφραγίδα μας στο ενεργειακό μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε, δομώντας ενεργειακές κοινότητες με όλους τους φορείς και την τοπική κοινωνία της Κρήτης.

Για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας δώσαμε έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, προωθήσαμε τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ενισχύσαμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμβάλλαμε στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νησιού.

Επιδιώξαμε παράλληλα την άμεση θεσμική ολοκλήρωση του ρόλου των Περιφερειών στον αναπτυξιακό προγραμματισμό και τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

∆ιεκδικήσαμε την δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα υπηρετούν την αναπτυξιακή στρατηγική, με βασικό στόχο την εξαφάνιση των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων και την πλήρη διαφάνεια.

Αναλάβαμε πρωτοβουλίες σε επίπεδο ενίσχυσης της παραγωγικής μας βάσης προς τον πρωτογενή τομέα, αλλά και προς δράσεις που προάγουν την εξωστρέφεια και την δημιουργική καινοτομία, δράσεις που ενσωματώθηκαν σε τοπικές ολοκληρωμένες προτάσεις.

Ο πολιτισμός βρέθηκε, επίσης, στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών μας, καθώς κατέχει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελκυστικότητας των τόπων και στην ενίσχυση της μοναδικότητας μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα μπορούν να γίνουν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις και παράγοντες της καινοτομίας, καθώς και σημαντικός πόρος για την επιχειρηματικότητα. Την ίδια στιγμή μέσα από το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής, τη συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις, την αναβάθμιση των υποδομών συνεργαστήκαμε με τους φορείς του τουρισμού για την ενίσχυση του κλάδου. Συνεχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που επηρεάζει άμεσα όλους εκείνους τους βασικούς κοινωνικό-οικονομικούς άξονες που συνθέτουν και διαμορφώνουν τη βάση της περιφερειακής ανάπτυξης και αποτελεί μια από τις πιο βασικές «πηγές» και «δυνάμεις» ανάπτυξης. Η σύγχρονη ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Κρήτης αποτέλεσε το μεγάλο «συγκριτικό πλεονέκτημα» που συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει άμεσα στη περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία.

Στον αναπτυξιακό καμβά της Κρήτης προσθέσαμε και τον αθλητισμό. Ο παγκόσμιος αθλητικός χάρτης περιλαμβάνει πλέον το νησί μας, ως έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς προορισμούς. Αντιμετωπίσαμε τον αθλητισμό ως ένα ακόμα πυλώνα που προσδίδει δυναμισμό στην οικονομική δραστηριότητα του τόπου.

Για την Περιφέρεια Κρήτης η κοινωνική πολιτική βρίσκεται στην κορυφή του στρατηγικού μας σχεδιασμού, καθώς γνωρίζουμε καλά πως οι οικονομίες αποτελούνται αλλά και ξαναχτίζονται από τους ανθρώπους τους. Το πρόγραμμά μας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. Στην προώθηση της συνεργασίας με τους ∆ήμους, την Εκκλησία και τις εθελοντικές ομάδες για τη δημιουργία ενός δικτύου αλληλεγγύης. Στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με άλλες Περιφέρειες της χώρας και της Ε.Ε. με στόχο την ενσωμάτωση καλών πρακτικών στη διαχείριση φαινομένων όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Και βέβαια στην ενίσχυση και στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο ιδρύσαμε και το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης.

Στον τομέα της Υγείας μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα τεχνικών έργων αναβαθμίσαμε τις κτηριακές υποδομές υγειονομικών μονάδων. Χρηματοδοτήσαμε τα νοσοκομεία της Κρήτης για την αγορά νέων υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων. Παράλληλα, συνεχίσαμε και διευρύναμε από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο την παρέμβαση της Μονάδας του Κινητού Μαστογράφου και της Οδοντιατρικής Μονάδας, καταγράφοντας μια οριζόντια πολιτική πρόληψης σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

Στον τομέα της Παιδείας, της Έρευνας και της Καινοτομίας στηρίξαμε καθοριστικά τις προσπάθειες των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης. ∆ώσαμε έμφαση στη σχολική στέγη, συμμετείχαμε στη διοργάνωση μεγάλων μαθητικών δράσεων, εφαρμόσαμε τον περιφερειακό μηχανισμό παρακολούθησης εργασίας και προπάντων μέσα και από τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης θέσαμε τα θεμέλια για τη μετατροπή της Κρήτης σε πρότυπο ερευνητικό πεδίο, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Φίλες και φίλοι,

Το ζήτημα των υποδομών παραμένει στην κορυφή του σχεδιασμού μας. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, οι κάθετοι οδικοί άξονες, το επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης, αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Η Περιφέρεια Κρήτης μέσα από το έργο της οδικής ασφάλειας, μέσα από παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία του νησιού, ενέτεινε την αμείωτη προσπάθεια για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Tην ίδια στιγμή αναμένονται σημαντικές εξελίξεις για το Βόρειο Οδικό Άξονα, ένα έργο που απασχολεί, όλους τους Κρητικούς. Παράλληλα, η κύρωση της σύμβασης και η τελική υπογραφή για την κατασκευή του νέου ∆ιεθνούς Αεροδρομίου, σε συνάρτηση με τις παρεμβάσεις στα αεροδρόμια του νησιού αναβαθμίζουν συνολικά το νησί ως κέντρο αεροπορικών μεταφορών στη νοτιανατολική Ευρώπη.

Κλείνοντας και αφού ευχαριστήσω θερμά όλο το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας, τους συναδέλφους Περιφερειακούς Συμβούλους, να επισημάνω ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να αποτελεί το σταθερό σημείο, πάνω στο οποίο το εμείς υπερτερεί του εγώ. Ένα πεδίο, μια θερμοκοιτίδα ανάπτυξης, που αξίζει να προσπαθήσουμε, να δούμε το μέλλον, να δουλέψουμε κοιτώντας ψηλότερα. Να προχωρήσουμε μπροστά με αταλάντευτη πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας, με σταθερή πυξίδα το σχέδιό μας, με εντιμότητα και με ειλικρίνεια.

Στο τέλος τις διαδρομής, όταν τα λόγια θα έχουν μετρηθεί με τις πράξεις, να είμαστε βέβαιοι ότι πράξαμε το σωστό.

Γιατί αυτός ο τόπος μπορεί να είναι «μικρός αλλά είναι μέγας».

Αξίζει επομένως να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί. Όλοι μαζί και μόνο μαζί, γιατί αυτό μας προστάζει η κάθε σελίδα της ιστορίας της Κρήτης».