Το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο πήρε η προκήρυξη 2Κ/2019 των 1116 θέσεων για τα νοσοκομεία και της μονάδες υγείας της χώρας. Η προκήρυξη που εκδόθηκε στις 8 Μαρτίου δεν περιέχει ειδικές θέσεις (πολύτεκνους, τρίτεκνους, αναπήρους κλπ).
Ερωτηματικά προκαλεί ο διαχωρισμός των θέσεων σε δύο κατηγορίες την πρώτη στην οποία προσμετρείται η εμπειρία και στην δεύτερη στην οποία μπορούν να τις καταλάβουν μόνο όσοι έχουν η ειδική εμπειρία.
Αναρωτιόμαστε ποιος και με τι κριτήρια έκανε αυτό το διαχωρισμό μιας και η πλειονότητα από αυτές δεν απαιτούν άλλη εξειδίκευση πέραν των τυπικών προσόντων που απαιτεί η θέση.
Από την σελίδα του ΑΣΕΠ δείτε τον σχετικό πίνακα με τις θέσεις (εδώ)
Αναδημοσίευση από τη σελίδα ygeionomikoi.gr

Οι 13 θέσεις που προβλέπονται για το ΓΝΑΝ αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ