Η εξαγορά των ακινήτων γύρω από την Αγία Τριάδα

Τη μέθοδο του εξωδικαστικού συμβιβασμού ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου ως την πλέον ταχεία διαδικασία εξαγοράς, αντί της χρονοβόρας διαδικασίας του δικαστικού προσδιορισμού τιμής για την απόκτηση του ακινήτου, που περιβάλλει τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, στην ανατολική του πλευρά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου είχε συστήσει επιτροπή αποτελούμενη από το Δήμαρχο Αντ. Ζερβό, την εντεταλμένη επί τεχνικών θεμάτων δημοτική σύμβουλο Αφροδίτη Βαρκαράκη και τον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Μιχ. Κερούλη με σκοπό τον προσδιορισμό τιμής, μετά από πρόταση των ιδιοκτητών του ακινήτου να πωληθεί στο Δήμο. Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελείται από οικόπεδο 42,49 τ.μ. με κτίσμα 31,53 τ.μ. για το οποίο είχε συνταχθεί η πράξη αναλογισμού 1/2017.

Στοιχεία τα οποία η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της για τον προσδιορισμό της τιμής του ακινήτου, ήταν: α) Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, β) η τιμή που προέκυψε με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης  για το αντίστοιχο ακίνητο (76 τ.μ. οικόπεδο και 67 τ.μ. κτίσμα) στη ΒΔ γωνία του ίδιου κοινόχρηστου χώρου και του ναού, το οποίο αγόρασε και πρόσφατα ο Δήμος κατεδάφισε τα κτίσματα που υπήρχαν εκεί. Η προσωρινή τιμή του ακινήτου εκείνου είχε προσδιοριστεί στις 171.700 ευρώ.

Η αντικειμενική αξία του οικοπέδου με το κτίσμα στην ανατολική πλευρά είναι 38.750 ευρώ (23.398 για το οικόπεδο 15.352 για το κτίσμα). Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η ανατολική γωνία, όπου και το προς απόκτηση ακίνητο, στερείται εμπορικότητας, η τιμή που θα μπορούσε να προκύψει αναλογικά, είναι περίπου 50.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες πρότειναν στο Δήμο να το αγοράσει αντί 45.000 ευρώ – τιμή την οποία η επιτροπή θεωρεί απολύτως εντός των δύο τιμών (αντικειμενικής και εμπορικής) και το αντίστοιχο χρηματικό τίμημα ως εύλογο για να καταβληθεί από το Δήμο ώστε να αποκτήσει και το ακίνητο αυτό, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου που περιβάλλει το ναό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ