Μείωση πάνω από 50% στη στρεμματική εισφορά αποφάσισε ο ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου

Σε μείωση πάνω από 50% στη στρεμματική εισφορά προχωρεί ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Μεραμβέλλου, διαμορφώνοντάς την στα 6 €/στρέμμα, έναντι των 12, 70 €, που ίσχυε το 2018. Είναι μια σημαντική απόφαση την οποία έλαβε το Δ.Σ. και επικύρωσε και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Η Γ.Σ. ενέκρινε το τιμολόγιο του νερού στα 0,20 ευρώ/κ.μ. για τα εντός αρδευτικής ζώνης και 0,30 ευρώ/κ.μ. για τα εκτός ζώνης. Επίσης ενέκρινε τη μείωση από τα 12,70 ευρώ στα 6 ευρώ το στρέμμα την ετήσια στρεμματική εισφορά. Ο ΤΟΕΒ θα πρέπει να σχεδιάζει και να επενδύει έχοντας υπόψιν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και το γεγονός ότι ο Νομός Λασιθίου είναι ο πλέον ξηροθερμικός νομός της Κρήτης, με εντεινόμενη την απειλή της ερημοποίησης των εδαφών, τόνισαν μέλη της Γ.Σ. του ΤΟΕΒ. Τονίστηκε ότι μπορεί για ένα – δύο χρόνια να υπάρξει επάρκεια νερού, λόγω των βροχοπτώσεων της τελευταίας χρονικής περιόδου, αυτό όμως δε δικαιολογεί κανένα εφησυχασμό, αντιθέτως επιβάλλει τον προγραμματισμό κατάλληλων έργων.

Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη αποκατάστασης της άρδευσης στην περιοχή Δράσι – Παρακαλούρι, όπου το πρόβλημα πέρυσι ήταν οξύ. Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μανόλης Καμπανός εξήγησε ότι ο ΤΟΕΒ αίρει κάθε περιορισμό στο πότισμα και σε εκείνη τη ζώνη, εντούτοις, όπως εξήγησε, δεν θα υπάρξει εφησυχασμός. Στη διάρκεια του έτους θα εξετάσει πώς θα υλοποιηθεί η επέκταση δικτύου για μεταφορά νερού από την εντός ζώνης περιοχή του Χουμεριάκου ως το Δράσι – Παρακαλούρι, για να καλύψει ανάγκες σε περίοδο ανάγκης.

Η Γ.Σ ενέκρινε επίσης το νέο Κανονισμό Άρδευσης και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που έχει υπαγορευτεί  από το Υπουργείο Εσωτερικών ενσωματώνοντας ορισμένες τροποποιήσεις (οργανόγραμμα, προσωπικό κλπ.), που διευκολύνει τον καταμερισμό εργασιών κλπ. Εγκρίθηκε ο Απολογισμός της διοίκησης του Οργανισμού.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η περυσινή χρήση έκλεισε με ζημίες χρήσης 30.900 ευρώ. Ως λόγο της δημιουργίας της ζημιάς αυτής, ο κ. Καμπανός ανέφερε ότι ήταν η καθυστέρηση έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης, που εστάλη αρχές Δεκεμβρίου. Πολλοί καταναλωτές δεν πρόλαβαν να πληρώσουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί ανεξόφλητο υπόλοιπο, μη ισοσκελίζοντας τον Προϋπολογισμό. Ηδη, όμως, όπως τόνισε, τα χρήματα έχουν εισπραχθεί, τεκμαίρεται ο ισοσκελισμός του Προϋπολογισμού του 2018 και θα τεκμηριωθεί κατάλληλα στην Περιφέρεια Κρήτης που προΐσταται του ΤΟΕΒ, ώστε αυτά τα χρήματα να μην εκληφθούν ως ζημιές χρήσεις, αφού στην πραγματικότητα υπάρχει και πλεόνασμα. Ο λόγος που υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση των λογαριασμών ή η αναμονή της έκβασης των προσφυγών που είχαν καταθέσει ιδιώτες κατά της απόφασης για τη στρεμματική εισφορά που είχε επιβάλει ο ΤΟΕΒ πέρυσι, ώστε ανάλογα με την απόφαση να γίνει και η αναγκαία τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ