Οι παιδικές χαρές στο δήμο Σητείας

Το δημοτικό συμβούλιο Σητείας αποφάσισε την υποβολή ένταξης του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αρκαδίου» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και δέσμευση εγγραφής του στο Ε.Π. του Δήμου.

Επίσης έλαβε απόφαση για δέσμευση ποσού ύψους 65.000 από ίδιους πόρους για ενίσχυση της χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σητείας», που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» ΙΙ.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Λεωνίδας Τερζής.

«Αφορά δύο πιστώσεις, μία 65.000 για τις παιδικές χαρές του Δήμου από ιδίους πόρους και μία ύψους 200.000 € για 12 παιδικές χαρές στις μεγάλες τοπικές του Δήμου μεταξύ των οποίων το Παλαίκαστρο, η Σκοπή, η Ζάκρος, οι Λιθίνες κι άλλες. Έγιναν δύο δημοπρατήσεις για το έργο των παιδικών χαρών του Δήμου, όμως και τις δύο φορές ο διαγωνισμός απέβη άγονος». Έτσι λοιπόν προτάθηκε και αποφασίστηκε, να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισμός (265.000) και να συνεχιστεί η διαδικασία.

Μ.Ψ.