Πρόσληψη υδρονομέων σε κοινότητες του δήμου Σητείας

Στο δημοτικό συμβούλιο Σητείας αποφασίστηκε η έγκριση αγοράς ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Παλαικάστρου για δημιουργία χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση αναγκών του νεκροταφείου.

Αλλά και εγκρίθηκε η πρόσληψη υδρονομέων στις Τ.Κ. του Δήμου Σητείας για το 2019.

Οι 33 υδρονομείς μερικής και πλήρους απασχόλησης θα αναλάβουν καθήκοντα στις 15 Μαΐου έως τις 30 Οκτωβρίου.

Εγκρίθηκε και η 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και έγινε κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ως εξής: Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 48.387,31 και κατανέμεται αναλογικά. Για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 28.064,64 και της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου 20.322,67.

Μ.Ψ.