Αντ. Πετράς: «ξεκινάμε μαζί μια νέα προσπάθεια»

Ξεκινάμε μαζί μια νέα προσπάθεια, μακριά από μικροπολιτικές πρακτικές, ανοικτοί σε νέες ιδέες, σύγχρονους τρόπους διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων και στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον, χαράσσουμε το δρόμο, εξασφαλίζοντας ισομερή ανάπτυξη των χωριών και του αστικού ιστού.
Στόχος μας ένα ανθρώπινο, σύγχρονο, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στην πολιτιστική μας κληρονομιά, μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα προέρχεται και θα απευθύνεται σε κάθε πολίτη του Δήμου μας.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ