Μια ζωγραφιά τα λούπινα στον κάμπο της Κριτσάς

Μια ζωγραφιά τα λούπινα στον κάμπο της Κριτσάς