Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» για τις καινοτόμες επιχειρήσεις έρχεται και στην Κρήτη

Το «Business Innovation Greece» είναι το νέο πρόγραμμα για ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτομούν και το οποίο ξεκινά στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε σήμερα στο Ηράκλειο και αφορά σε όλη την Κρήτη.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης βιομηχανίας, της γαλάζιας οικονομίας, της ναυτιλίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και υλοποιείται από τον κρατικό οργανισμό της Νορβηγίας «Innovation Norway».

Αποτελεί, σύμφωνα με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Γιώργο Αλεξάκη, μέρος των επιχορηγήσεων από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενστάιν) και της Νορβηγίας (ΕΑΑ & Norway Grants 2014-2021) με στόχο όπως είπε, να ενισχύσει τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας.

Ο κ. Αλεξάκης υπογράμμισε την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 30 από τα οποία είναι σε εξέλιξη στην παρούσα φάση, τονίζοντας παράλληλα, το υψηλού επιπέδου επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, τα ερευνητικά ιδρύματα και την επιχειρηματική ανάπτυξη που υπάρχουν στο νησί.

Μίλησε μάλιστα για τις εστιασμένες προσπάθειες από πλευράς της Περιφέρειας, για υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων στο πλαίσιο της στρατηγικής καινοτομίας της Περιφέρειας, με έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και τη γνώση. «Παράλληλα, ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διασυνδεθούν με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες που θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία του νησιού» είπε ο κ. Αλεξάκης.

Ο σύμβουλος εξέφρασε επίσης και την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι η κατεύθυνση αυτή «θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους. Παράλληλα, θα υπάρξει θετική επίδραση από το πρόγραμμα αυτό, τόσο στην επιχειρηματικότητα του νησιού όσο και γενικότερα στην οικονομία της Κρήτης».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η οικονομική στήριξη που θα λάβει κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς και για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών σχεδίων και εμπορικών δραστηριοτήτων.