Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με την απόφαση του 154.3.3./9-4-2019 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου προεγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Σητείας που αφορά στο έργο: «Σύστημα άρδευσης ακριβείας για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση ύδατος σε χώρους αστικού πρασίνου, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χωρών», προϋπολογισμού 200.000 € και αναμένεται η οριστική ένταξη και δέσμευση του ποσού χρηματοδότησης του έργου.

Επίσης με την 27741/10-04-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV της πράξης: «Αποπεράτωση στίβου στο εθνικό στάδιο Σητείας» συνολικού προϋπολογισμού 492.207,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σητείας.

Η πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

– «Κατασκευή υποδομών στίβου στο εθνικό στάδιο Σητείας» προϋπολογισμού 333.487 €

– «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο εθνικό στάδιο Σητείας» προϋπολογισμού 158.720 €.