Χρειάστηκε προσπάθεια μηνών μέχρι τη λήψη απόφασης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» της μελέτης που εκπόνησε η Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου και αφορά «Υποδομές Αποχέτευσης σε Βαθύ – Αμμουδάρα – Αλμυρό».

Όπως δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Βουλευτής Μανόλης Θραψανιώτης, η χρηματοδότηση για την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων είναι ύψους 2.768.146 ευρώ.

Όπως έχει γράψει η ΑΝΑΤΟΛΗ, τα έργα αφορούν την κατασκευή τμήματος αγωγού που θα συγκεντρώνει αστικά λύματα κατά μήκος της παλιά εθνικής οδού και θα τα μεταφέρει στον βιολογικό Αγίου Νικολάου μαζί με ορισμένους κάθετους συλλεκτήριους αγωγούς σε μικρό βάθος προς το εσωτερικό του οικισμού, αφού, ως γνωστόν, ολοκληρωμένο αποχετευτικό έργο δεν μπορεί να μελετηθεί αν δεν ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί το πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Αμμουδάρας, που καρκινοβατεί επί δεκαετίες…

Το έργο κρίνεται αναγκαίο τόσο από λειτουργική και ποιότητας ζωής  όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Επίσης, στην ίδια μελέτη προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης σε ψηλό σημείο, στα όρια του οικισμού, που θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα ομαλής υδροδότησης σημαντικού τμήματος του οικισμού.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ