Στις 26 Μαΐου 2019 εκλέγουμε προέδρους Κοινοτήτων ή τοπικά συμβούλια, δημοτικό συμβούλιο, περιφερειακό συμβούλιο και ευρωβουλευτές. Αυτό σημαίνει τέσσερεις (4) διαφορετικές κάλπες.  Πως θα στηθούν;

Στις Κοινότητες που έχουν εγγεγραμμένους εκλογείς άνω των 300 ατόμων:

Τα εκλογικά τμήματα συστήνονται κατά ζεύγη με την ένδειξη Α και Β.

Ως εκ τούτου  κάθε εκλογικό τμήμα θα στεγάζεται στο ίδιο εκλογικό κατάστημα σε δύο συνεχόμενες αίθουσες την αίθουσα Α και την αίθουσα Β.

Στην Αίθουσα Α, όπου θα υπάρχουν δύο κάλπες ψηφίζουμε: στη μία για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών και στην άλλη για την ανάδειξη των περιφερειακών συμβούλων.

Στην Αίθουσα Β, όπου επίσης θα υπάρχουν δύο κάλπες ψηφίζουμε: στη μία για την ανάδειξη των δημοτικών και στην άλλη για την ανάδειξη των τοπικών συμβούλων.

Στις Κοινότητες που έχουν εγγεγραμμένους εκλογείς κάτω των 300 ατόμων:

Δεν θα υπάρχει διάκριση αιθουσών στα εκλογικά τμήματα.  Στην ίδια αίθουσα θα στηθούν και οι τέσσερεις (4) κάλπες. Μία για την ανάδειξη των ευρωβουλευτών, μία για την ανάδειξη των περιφερειακών συμβούλων, μία για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων και μία για την ανάδειξη του προέδρου της Κοινότητας.

Καλό… βόλι!

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Από το Γραφείο Τύπου