Το πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” που αφορά την Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπει την δημιουργία ανεξάρτητων τοπικών συμβουλίων. Πιστεύοντας εμπράκτως στη συνεργασία, ο  επικεφαλής Αργύρης Πανταζής και τα μέλη του συνδυασμού “ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ” στηρίζουν όλους τους ανεξάρτητους συνδυασμούς των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας.

Εκ του συνδυασμού