Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιεράπετρας συμμετείχε για δεύτερη σχολική χρονιά στην Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων του πιλοτικού προγράμματος Role Models (θετικά πρότυπα) «Φτάσε όπου δεν μπορείς!» Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Erasmus+» με εστίαση στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημασίας του σχολείου από τους μαθητές, η κατανόηση της σχέσης τους με τη μάθηση, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους, η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και ο αναστοχασμός των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι συμμαθητές τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές προετοίμασαν υλικό σχετικά με τη σημασία του σχολείου και τους λόγους που κάποιος μαθητής νιώθει να δυσκολεύεται να «χωρέσει» στο σχολείο, και ίσως κινδυνεύει να το εγκαταλείψει. Συζήτησαν για την αξία των προτύπων, ποια άτομα θεωρούνται πρότυπα, πώς αντιμετώπισαν τις δυσκολίες και τελικά πέτυχαν τους στόχους τους, «σπάζοντας» τα όρια των προσδοκιών γι’ αυτούς.

Τα θετικά πρότυπα είναι άτομα που έχουν προταθεί από τα συμμετέχοντα σχολεία στο Πρόγραμμα και έχουν λάβει την έγκριση της επιστημονικής επιτροπής καθοδήγησης του πιλοτικού προγράμματος. Από το σχολείο μας ρόλο θετικών προτύπων είχαν η Μαρία Λαγουδάκη και η Καλλιόπη Καλογηράτου.

Από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας