Κατόπιν της σχετικής οδηγίας της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι σύμφωνα με την ισχύουσα αγρονομική διάταξη (ΦΕΚ 1501 Β΄/30-7-2008) «Απαγορεύεται να απορρίπτονται στους δρόμους, στα παρακείμενα χαντάκια, στους ποταμούς, λίμνες, πηγές και ρυάκια, υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, πέτρες, χώματα, ξύλα ή άλλα αντικείμενα. Ακόμη να αφήνονται προεξέχοντα προς οδούς κοινής χρήσεως (μονοπάτια) κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διέλευση, ή να ανοίγονται τάφροι, εκβαθύνσεις κ.λπ, ώστε να καθίστανται αυτοί επικίνδυνοι.

Οι τήρηση των ανωτέρω μέτρων συμβάλει τόσο στην πρόληψη της έναρξης και διάδοσης πυρκαγιών όσο και στην εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων για την άμεση αντιμετώπιση αυτών.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ