Ξεκινά η εφαρμογή της ρύθμισης των 100 δόσεων για τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει μετά την παραλαβή από την Οικονομική Υπηρεσία της σχετικής απόφασης, προκειμένου να προβεί στην ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους οφειλέτες να προβούν σε ρύθμιση των χρεών τους. Αλλά εκτός από τις ληξιπρόθεσμες, οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές βεβαιωμένες μέχρι και δύο μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Η σχετική γενική ρύθμιση εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει οφειλές, εντούτοις μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς τον ρυθμό είσπραξης των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρατήρησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντ. Ζερβός. Θα έπρεπε να δίνεται η ευχέρεια στο Δήμο, να κρίνει και να διαμορφώνει τον αριθμό και το ύψος των δόσεων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της οφειλής από τον οφειλέτη, κατά περίπτωση.

Ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Οικονομική Επιτροπή σχολίασε ότι ο σχετικός νόμος δεν επιφέρει και τόσο σημαντική αλλαγή στο γνώριμο σκηνικό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, γιατί ο οφειλέτης που είχε χρήματα θα εξυπηρετούσε τα χρέη του και δεν θα περίμενε τις 100 δόσεις. Γιατί, όποιος δεν έχει χρήματα και πάλι δύσκολα θα τηρήσει τη νέα ρύθμιση που θα κάνει.

Εξ’ άλλου, όπως αναφέρθηκε, ρυθμίσεις με πολλές δόσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν, τις οποίες, όμως, έχασαν αρκετοί που δεν μπόρεσαν να τις διατηρήσουν σε ισχύ γιατί δεν ανταποκρίθηκαν στο χρονοδιάγραμμα της τακτικής καταβολής των δόσεων που τους είχαν εγκριθεί.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ