Ο δήμος Σητείας ξεκίνησε την αντικατάσταση 3124 φωτιστικών σωμάτων led . Η παραπάνω προμήθεια επιφέρει μείωση κατά 67% στην κατανάλωση ρεύματος, στην δαπάνη προς την ΔΕΗ καθώς και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά 1400 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως  στην ατμόσφαιρα.

Το οικονομικό όφελος σύμφωνα με την μελέτη θα είναι της τάξεως των 120.000 ευρώ ετησίως.
Το ποσό αυτό θα αποδοθεί στους δημότες με μείωση των δημοτικών τελών.
Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Σητείας
Λεωνίδας Τερζής