Ξεκινά η εφαρμογή της ρύθμισης των 100 δόσεων για τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει μετά την παραλαβή από την Οικονομική Υπηρεσία της σχετικής απόφασης, προκειμένου να προβεί στην ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους οφειλέτες να προβούν σε ρύθμιση των χρεών τους. Αλλά εκτός από τις ληξιπρόθεσμες, οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές βεβαιωμένες μέχρι και δύο μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έναρξη ισχύος της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Η σχετική γενική ρύθμιση εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει οφειλές, εντούτοις μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς τον ρυθμό είσπραξης των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρατήρησε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντ. Ζερβός. Θα έπρεπε να δίνεται η ευχέρεια στο Δήμο, να κρίνει και να διαμορφώνει τον αριθμό και το ύψος των δόσεων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της οφειλής από τον οφειλέτη, κατά περίπτωση.

Αναφερόμενη στην πορεία εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, η κ. Μαρία Καπαράκη ανέφερε ότι στο τέλος του 2018 το ποσό αυτό είχε διαμορφωθεί στα 6.289.000 ευρώ.

«Τώρα, για πρώτη φορά παρουσιάζουν μια καλή μείωση των απαιτήσεών μας. Στις 31 Μαρτίου 2019, το συνολικό ποσό έχει παγιωθεί στα 6.000.000 ευρώ, που είναι πολύ θετική εξέλιξη, τηρουμένων των αναλογιών και της γενικής οικονομικής πραγματικότητας. Συνολικά το α’ τρίμηνο ο Δήμος εισέπραξε από τα ληξιπρόθεσμα 155.000 ευρώ, αλλά το ακόμη σπουδαιότερο γεγονός, είναι η μείωση των ανείσπρακτων απαιτήσεων του Δήμου, γεγονός που σημαίνει ότι έχει γίνει, σωστή, συστηματική δουλειά στο θέμα αυτό.»

Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Ζερβός επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται ουσιαστικά στις σωστές ενέργειες από πλευράς της Οικονομικής Υπηρεσίας, που παρακολουθεί το ευαίσθητο αυτό θέμα και ενεργεί συστηματικά, προβαίνοντας σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου, που ταυτίζεται με το συλλογικό συμφέρον των δημοτών.

Η αρμόδια επί των Οικονομικών Αντιδήμαρχος Δέσπω Καρνιαδάκη εξέφρασε την ελπίδα ότι και η νέα νομοθετική ρύθμιση θα αξιοποιηθεί από τους οφειλέτες για να ρυθμίσουν τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις τους προς το Δήμο. Σημείωσε δε ότι σχεδόν όλοι  οι «μεγαλοοφειλέτες» έχουν ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις εδώ και καιρό και αποπληρώνουν με δόσεις. Η νέα ρύθμιση θα αφορά μικρά σχετικά χρηματικά ποσά. Οι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής θα ελεγχθούν ξανά, θα τους αποσταλούν ειδοποιήσεις και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι και αυτή η νέα ρύθμιση θα λειτουργήσει θετικά ως προς την περαιτέρω μείωση του ληξιπρόθεσμου, συσσωρευμένου χρέους και του ρυθμού αποκλιμάκωσης συσσώρευσης νέου…

Το στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας Αγγέλα Λασθιωτάκη επεσήμανε ότι ο οφειλέτης που αποφασίζει να αποπληρώσει εφάπαξ ολόκληρη την οφειλή, απολαμβάνει ως κίνητρο και ευεργέτημα τη διαγραφή όλων των τόκων και προσαυξήσεων!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ