Για την Κρήτη γενικότερα και τον Νομό Λασιθίου ειδικότερα, η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Είναι απαραίτητος ένας – τουλάχιστον– ασφαλής, προσπελάσιμος και δρόμος, που θα ενώνει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλες τις πόλεις της Κρήτης.

Η χρησιμότητά του είναι της λειτουργικότητας που θα εξυπηρετεί με την ολοκλήρωσή του και είναι προφανής. Διακίνηση προϊόντων, τουριστών, ασθενών, μαθητών, σπουδαστών, ιδεών. Συνδέει τις οδικές αρτηρίες του νησιού και τις πόλεις με τα λιμάνια και τα αεροδρόμια του και τις πόλεις μεταξύ τους.

Άρα, εξυπηρετεί τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα. Αλλά το κυριότερο προωθεί τον συγκρητισμό εκ των έσω και προς τα έξω. Για να μπορέσει να θεωρηθεί η Κρήτη μια ενιαία Περιφέρεια και να προβληθεί και να λειτουργήσει ως τέτοια. Να υπερβούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, τον τοπικισμό και να τα μετατρέψουμε σε συγκρητικά.

Ο ΒΟΑΚ, επειδή εκκινεί από και καταλήγει στην ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης, αποτελεί για τον συνδυασμό «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» και τον επικεφαλής του Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη προτεραιότητα. Για τον Δημότη, τον πολίτη, τον Κρητικό.

Ειρήνη Κλώντζα

Υποψ. Περιφερειακή Σύμβουλος Λασιθίου με τον συνδυασμό του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ»