Υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Σκαρβελάκη συνεδρίασε το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Μεταξύ άλλων πήρε και τις εξής αποφάσεις:

— Οι οφειλέτες του Ταμείου μπορούν να υποβάλλον αίτηση έως και το Σεπτέμβριο για να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων και να διευθετήσουν τις οφειλές τους.

— Το Δ.Σ. παραχώρησε χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το 2019 σε επαγγελματίες που είχαν αιτηθεί. Επίσης καθόρισε τους όρους διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης Σητείας

— Επίσης συζητήθηκε το αίτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για παροχή άδειας πρόσβασης σε κοινόχρηστο χώρο για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη νεοσύστατη εκπαιδευτική δομή στις 27 Ιουνίου. Εγκρίθηκε ο χώρος μπροστά στην εξέδρα έναντι της εξωτερικής πλατείας του ξενοδοχείου «Ίτανος». Η δράση θα διαρκέσει από τις 12 μ. έως τις 10 μ.μ.

— Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 12 μ. με θέμα την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης -κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια -αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη χερσαία ζώνη λιμένα Σητείας.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ