Ο  Σύλλογος καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας  και ο Δ/ντής  συγχαίρουν του μαθητές  του σχολείου μας οι οποίοι αρίστευσαν στον Διαγωνισμό  φυσικής  ΄΄ Αριστοτέλης   2019 ΄΄

  1. Πατεράκη Αντώνιο του Εμμανουήλ 2ο  Βραβείο Αριστείας  τάξη  Α΄
  2. Μαχαιρά Ιωάννη του Μιχαήλ 2ο Βραβείο Αριστείας τάξη Β΄
  3. Μαυροκουκουλάκη Γεώργιο του Μιχαήλ 3ο Βραβείο Αριστείας τάξη Β΄

Επίσης συγχαίρουν όλους τους μαθητές του σχολείου μας που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και στους οποίους θα απονεμηθεί  Έπαινος  συμμετοχής .

Τα  παραπάνω  βραβεία και οι έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν στους μαθητές μας με την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να συγχαρούμε και  τα παιδιά των άλλων σχολείων του Δήμου μας και του Γυμνασίου Χαντρά  που συμμετείχαν στον παραπάνω διαγωνισμό την ευθύνη του οποίου είχε  το σχολείο μας καθώς επίσης και τους συναδέλφους  καθηγητές του σχολείου μας οι οποίοι συνέδραμαν για την διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού.

Ο   Δ/ΝΤΗΣ

ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΕ03