Σήμερα τα στελέχη επιχειρήσεων εκτός από ισχυρές βάσεις στα πεδία της χρηματοοικονομικής, του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης, χρειάζονται πολύ καλές γνώσεις  πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικής, ώστε να έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης στρατηγικής των επιχειρήσεων και ικανότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, από ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.
Το νέο Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον Άγιο Νικόλαο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  προσφέρει ακριβώς αυτά τα γνωστικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κρήτη.

Είναι σύγχρονο και ανταγωνιστικό τμήμα, δομημένο πάνω στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, παρέχοντας στους αποφοίτους του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αλλά και στο παγκοσμιοποιημένο πλέον οικονομικό περιβάλλον.

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς με κατευθύνσεις

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορικής
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

και συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, πληροφορικής, οικονομίας και μάρκετινγκ.

Eίναι αντίστοιχο με το Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. με την υψηλότερη βάση στο 4ο επιστημονικό πεδίο και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων λόγω του γενικού του γνωστικού αντικειμένου. Λόγω των κατευθύνσεων του προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν και σε οποιαδήποτε θέση στην επιχείρηση όπως στη διοίκηση, στο τμήμα μάρκετινγκ και στο τμήμα πληροφορικής.

 

Παρουσίαση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Οι υποδομές, οι δραστηριότητες και μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του μέσα από επιλεγμένες φωτογραφίες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος http://www.hmu.gr/mst και την ιστοσελίδα  για τους υποψήφιους φοιτητές http://tiny.cc/30aw8y για περισσότερες πληροφορίες. Φωτογραφίες/βίντεο: Ιωσήφ Κωνσταντουράκης, Ε.Τ.Ε.Π.

Μουσική: Kid Loco – Relaxin with Cherry