Η δημοτική αρχή, όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός σκοπεύει να συζητήσει με την ΟΤΕ Α.Ε. για τη μίσθωση του αδόμητου οικοπέδου, έκτασης 2,5 στρεμμάτων περίπου,  βόρεια του κτιρίου όπου στεγάζεται τώρα το Δημαρχείο Αγίου Νικολάου.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζερβός, σκοπός είναι να διαμορφωθεί εκεί ένα μεγάλο πάρκινγκ τουριστικών λεωφορείων, που αφού αποβιβάσουν τους επιβάτες τους στο λιμάνι, να μεταβαίνουν στον Ξηρόκαμπο για να σταθμεύουν μέχρι να αναχωρήσουν ξανά.

Το θέμα αυτό θα το συζητήσει, όπως είπε, και με τους λεωφορειούχους, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει το Δήμο είναι να διαθέτει ένα τέτοιο χώρο περιμετρικά της πόλης, για τα λεωφορεία.

Επίσης, ο δήμαρχος σκοπεύει να φέρει πρόταση για μίσθωση επιπλέον στεγασμένου χώρου ο οποίος εξακολουθεί και παραμένει σε χρήση από τον ΟΤΕ, σε συνέχεια του κτιρίου που ήδη είναι σε χρήση του Δήμου. Υπολογίζεται σε 200 – 250 τ.μ. και με τις κατάλληλες μετασκευές, θα μπορεί εκεί να μεταφερθούν οι υπόλοιπες Υπηρεσίες, όπως η Πολεοδομία του Δήμου, η οποία παραμένει σήμερα στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λασιθίου.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες θα παραμείνουν στο κτίριο «Μιραμπέλλο». Στο παλιό Δημαρχείο θα μεταστεγαστεί το ΚΕΠ. Εκεί επίσης θα στεγαστεί ο ΠΑΟΔΑΝ. Το παλιό γραφείο του Δημάρχου, όπως είχε και παλαιότερα ανακοινωθεί, θα διαμορφωθεί σε χώρο τέλεσης πολιτικών γάμων.

Το συνολικό ακίνητο του ΟΤΕ στον Ξηρόκαμπο είναι 14 στρέμματα. Εκεί, όπως είπε ο δήμαρχος, μπορεί να γίνουν πολλά και θεαματικά πράγματα, εάν τελικά περιέλθει με αγορά στην κατοχή του Δήμου, κατέληξε.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ