Η ALPHA BANK μέσω του υποκαταστήματος Αγίου Νικολάου ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Γυμνασίου Νεάπολης για παροχή υπολογιστών στο σχολείο. Για το λόγο αυτό απεστάλη ευχαριστήριο στην Τράπεζα στο οποίο αναφέρεται:

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του Γυμνασίου Νεάπολης Λασιθίου, επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά την Aplha  Bank και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του υποκαταστήματος Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλη Γιανναδάκη, για την ευγενική δωρεά πέντε υπολογιστών, που θα εξοπλίσουν το σχολείο μας και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των μαθητών.

Η συμβολή της ALPHA BANK διευκολύνει την εκπαιδευτική πράξη, καθώς καθιστά ευκολότερη αφενός για τους μαθητές την ανεύρεση πληροφοριών και την εκπόνηση εργασιών στο σχολείο και αφετέρου για τους καθηγητές την παράδοση του μαθήματος, όταν απαιτείται η χρήση πολυμέσων.

Επιπλέον, η ευγενική χειρονομία της ALPHA BANK στηρίζει και ηθικά εμάς τους εκπαιδευτικούς ως έμπρακτη συμπαράσταση στο έργο μας.

Παρόμοιες κοινωνικές ευαισθησίες συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην επίλυση προβλημάτων και αποτελούν μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής

Γεώργιος Ι. Χαβάκης

Μαθηματικός