Μετά την τοποθέτηση ειδικών σωσιβίων περιμετρικά της λιμενολεκάνης της Σητείας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας κ. Γιάννης Σκαρβελάκης έκανε λόγο για μία συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης του χώρου, αλλά και των υπηρεσιών στη λιμενική ζώνη Σητείας, με δράσεις και παρεμβάσεις που υλοποιούνται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας.

Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων κατά μήκος αυτής, από την μαρίνα μέχρι και μετά το Τελωνείο (πάνω από τις «πάπιες»). Θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά με νέα ώστε να βελτιωθεί ο φωτισμός σε όλη αυτήν την έκταση του λιμανιού. Η αντικατάσταση των φωτιστικών αναμένεται στα μέσα του Αυγούστου.

Μ.Ψ.