Ξεκίνησε η διαδικασία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών μηχανογραφικών από τους υποψηφίους για τα Πανεπιστήμια της χώρας. Από τις 21 Ιουνίου οι υποψήφιοι ξεκίνησαν να μπαίνουν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έλαβαν από τα σχολεία τους, να ενημερώνονται για τα πεδία και τις σχολές, ιεραρχώντας κατ’ αρχήν τις σχολές που θα δηλώσουν, έχοντας υπόψιν και τα μόρια που συγκέντρωσαν, κάνοντας τροποποιήσεις μέχρι να καταλήξουν οριστικά. Από χθες ξεκίνησε να τρέχει η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, η οποία λήγει την Δευτέρα 15-7-2019 και είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Όλα τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν και τη Δευτέρα 15-7-2019, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Βασίλης Αϊβαλιώτης επεσήμανε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν κατά προτεραιότητα τη σχολή ή τις σχολές που πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν και να μην λάβουν ως πρωταρχικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που έλαβαν στις εξετάσεις, αφού αυτό μπορεί να τους παρασύρει σε λάθος απόφαση.

Κι αυτό γιατί τα πραγματικά στοιχεία έχουν μεταβληθεί σε σχέση με πέρυσι. Φέτος, όπως είπε ο διευθυντής, έχουμε περισσότερες θέσεις εισακτέων στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, περισσότερες σχολές με τα νέα πανεπιστήμια και άλλους παράγοντες που διαφοροποιούν τα γνωστά ως πέρυσι συγκρίσιμα στοιχεία. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν και να μην έχουν ως κριτήριο τις βάσεις, γιατί έχουμε παραδείγματα, όπως υποψηφίου ο οποίος πέτυχε την εισαγωγή του στην Ιατρική, την οποία εγκατέλειψε στη συνέχεια γιατί εκείνο που πραγματικά ήθελε να σπουδάσει ήταν μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών…

Προς το τέλος Αυγούστου, αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, η ανακοίνωση των σχολών που εισάγεται ο κάθε υποψήφιος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ