Από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι από σήμερα Πέμπτη 11/07/2019 ξεκινάνε και πάλι οι υποβολές αιτήσεων για εποχιακή απασχόληση στη ΔΑΕΑΝ.
🔸 Τελευταία προθεσμία υποβολής ορίζεται η 22/07/2019.
🔸 Οι 27 στον αριθμό θέσεις εργασίας είναι για διάστημα από 5 έως 8 μήνες.
🔸 Προσωπικό για υπάλληλοι γραφείου, χώρου στάθμευσης, παραλίας, ελλιμενισμοί & καθαριότητας.
🔸 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Δ.Α.Ε.Α.Ν. στη Μαρίνα καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00.
Επισημαίνουμε γι αυτούς που έχουν κάνει ήδη αίτηση στη προγενέστερη ανακοίνωση ΣΟΧ2/2019, οτι ΔΕΝ χρειάζεται επανυποβολή και οτι οι αιτήσεις τους έχουν γίνει δεκτές.