Νέα, υψηλότερα πρόστιμα μπορεί να επιβάλει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μετά από το διπλασιασμό τους, στοχεύοντας στην πάταξη της παραβίασης του δηλωμένου από τον εργοδότη ωραρίου εργασίας των εργαζομένων που απασχολεί στην επιχείρησή του.

Όπως είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο προϊστάμενος της Επιθεώρησης  Εργασίας Λασιθίου Γιάννης Λασηθιωτάκης αρκετά προβλήματα εκδηλώνονται, και στον αγροτικό χώρο, ειδικά όπου υπάρχει εντατική καλλιέργεια και απασχολείται μεγάλος αριθμός εργατών, όπως στην Ιεράπετρα.

Ο Επιθεωρητής Εργασίας επεσήμανε ότι υπάρχουν τρωτά σημεία στο σύστημα προσλήψεων – απολύσεων από τους εργοδότες που υποβάλουν στον ΟΑΕΔ μαζικά, έντυπα χωρίς την υπογραφή του εργάτη, για την αποχώρησή του. Εκμεταλλευόμενοι τον ελλιπή έλεγχο, υπέβαλαν το έντυπο πρόσληψης τη Δευτέρα, ο εργαζόμενος δεν ελεγχόταν μέχρι την Παρασκευή, υποχρεώνοντας τον εργάτη να δηλώσει το Σάββατο, ότι έπιασε δουλειά τη Δευτέρα και αποχώρησε την Τρίτη, περνώντας του έτσι μόνο ένα ή δύο ένσημα για εβδομαδιαία εργασία! Και αυτή η πρακτική αφορά χιλιάδες εγγραφές αγροτικών επιχειρήσεων, που επιχειρείται να περιοριστεί με τη νέα ορισθείσα προθεσμία δήλωσης, αλλά εξακολουθεί να δίνει τη δυνατότητα για μειωμένη ασφάλιση.

Πέραν των άλλων γνωστών υποθέσεων, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Επιθεώρηση Εργασίας έχει δεχθεί και νέου είδους καταγγελίας από εργαζομένους ειδικά σε ξενοδοχεία, που προσδιορίζεται ως «συναισθηματική βία στο χώρο εργασίας». Αφορούν καταπίεση που ασκούν εργαζόμενοι εις βάρος εργαζομένων, συνήθως προϊστάμενοι τμημάτων της επιχείρησης.

Αφορούν πίεση προς εργαζόμενους από προϊσταμένους τους να εργαστούν περισσότερο χρόνο, απ’ αυτόν για τον οποίο προβλέπει η σύμβαση που έχει υπογράψει και για τον οποίο πληρώνεται και ασφαλίζεται.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ