Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμπεριλήφθηκαν στον σχετικό πίνακα αξιολόγησης, αλλά, τελικά, δεν είχαν επιλεγεί, κλήθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου να υποβάλουν αίτηση για να καταλάβουν τη θέση του διευθυντή στο νεοϊδρυθέν Μουσικό Σχολείο Νομού Λασιθίου, αλλά κανείς τους δεν δέχθηκε…

H Διεύθυνση προχώρησε σε προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης διευθυντή του Μουσικού Σχολείου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση. Στη συνέχεια θα γίνουν οι κρίσεις των υποψηφίων με βάση τα προσόντα και θα περάσουν και από συνέντευξη, για να επιλεγεί ο πρώτος διευθυντής του Μουσικού Σχολείου. Αυτός στη συνέχεια θα παραλάβει το Σχολείο από το Δήμο Ιεράπετρας, για να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε από την ερχόμενη σχολική χρονιά, να ξεκινήσει η λειτουργία του.

Αυτό δήλωσε, χθες, στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου Βασίλης Αϊβαλιώτης, με εισήγηση του οποίου, ιδρύθηκε το νέο σχολείο και θα στεγαστεί σε κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Καββουσίου.

 

Η προετοιμασία του κτιρίου

Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του κτιρίου ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου, ο κ. Αϊβαλιώτης είπε ότι είχε επί τόπου συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεοδόση Καλαντζάκη, υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά και τοπικούς παράγοντες του Καββουσίου. Η διαβεβαίωση που έχει λάβει απ’ όλους είναι ότι μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία του κτιρίου, με βάση τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας για τη διαμόρφωση των αιθουσών, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που χρειάζονται, για το Εργαστήριο Πληροφορικής κλπ.

 

Οι μαθητές

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο νέο σχολείο, ο κ. Αϊβαλιώτης είπε ότι περί τα τέλη Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας, θα ανακοινώσει την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από γονείς μαθητών που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο.

Το υπουργείο θα ορίσει καλλιτεχνική επιτροπή, η οποία θα ελέγξει τις αιτήσεις και θα αξιολογήσει κάθε μαθητή με προσωπική συνέντευξη.

Στην έκθεση για την αναγκαιότητα της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου στο Λασίθι που είχε υποβάλει ο κ. Αϊβαλιώτης, πρότεινε την ίδρυση δύο τμημάτων, για το ξεκίνημα, με 40 – 50 μαθητές συνολικά.

 

Η στελέχωση του σχολείου

Μετά την εγγραφή των μαθητών που θα επιλεγούν, θα ζητηθεί από τους ήδη υπηρετούντες στο νομό, μόνιμους καθηγητές, που ενδιαφέρονται, να κάνουν αίτηση να αποσπαστούν, για να διδάξουν στο νέο σχολείο.

Ήδη, όπως είπε ο κ. Αϊβαλιώτης, έχει δεχθεί πληθώρα τηλεφωνημάτων από ενδιαφερόμενους καθηγητές, διαφόρων ειδικοτήτων, ανάμεσά τους και μουσικούς, γιατί, όπως είπε, το αξιολογούν ως ένα σχολείο με προοπτική.

Τα κενά που θα διαπιστωθούν, μετά την τοποθέτηση όσων αποσπαστούν, θα αναφερθούν στη συνέχεια στο υπουργείο, για να καλυφθούν με αναπληρωτές, ανά ειδικότητα, κατέληξε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, ο οποίος, σημειώνεται ότι τέλος Αυγούστου συνταξιοδοτείται.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ