Απολογισμό του α΄ εξαμήνου για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έκανε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνοντας σχετικά την Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Αντώνη Ζερβού. Την ενημέρωση έκαναν το στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας Μαρία Καπαράκη και ο Ταμίας Νίκος Δεμέτζος.

Ο Προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί με τις διάφορες τροποποιήσεις στα 35.066.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν βεβαιωθεί τα 25.057.000 και έχουν εισπραχθεί τα 19.249.000 (55%). Από τα 9.202.000 προϋπολογισθέντα τακτικά έσοδα του Δήμου, μέχρι 30 Ιουνίου είχαν βεβαιωθεί 3.673.000 και εισπράχθηκαν 3.633.000 (39%). Το 2018 τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ήταν 10.851.000 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα το πρώτο εξάμηνο είχαν διαμορφωθεί στα 2.708.000 από τα οποία βεβαιώθηκαν 1.092.000 και εισπράχθηκαν 1.074.000 (40%). Το 2018, αντίστοιχα, ο Δήμος είχε εισπράξει 1.464.000 (61%).Τα έσοδα από προηγούμενα οικονομικά έτη είναι 1.213.000, βεβαιώθηκαν 863.000 και έχουν εισπραχθεί 819.000 (68%).

Σε ό,τι αφορά τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών, δηλαδή συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δήμο, για πρώτη φορά έχουν μειωθεί στα 6.002.000 ευρώ, από τα οποία αν αφαιρεθεί το ποσό των 1.200.000 ευρώ του ταμειακού ελλείμματος του πρώην Δήμου Νεαπόλεως που υποχρεούται να εμφανίζει κάθε χρόνο η Οικονομική Υπηρεσία, οι απαιτήσεις του Δήμου ουσιαστικά είναι 4.800.000 ευρώ περίπου. Ο Δήμος έχει εισπράξει 246.000 (4%) χαρακτηρίζεται «καλό» από την Οικονομική Υπηρεσία, αν ληφθεί υπόψιν ότι έχουν γίνει και γίνονται ακόμη ρυθμίσεις αποπληρωμής από οφειλέτες. Πέρυσι είχε εισπραχθεί το 9% των ληξιπρόθεσμων εισπρακτέων οφειλών.

 

Θα διαγραφεί; 

Την ανάγκη να διαγραφεί το τεράστιο χρηματικό ποσό του ταμειακού ελλείμματος του τ. Δήμου Νεαπόλεως, που με την εξέλιξη που έχει λάβει η υπόθεση θεωρείται ως απίθανο να εισπραχθεί ποτέ, επισημάνθηκε στη συνεδρίαση.  Ο Δήμος επιχείρησε τα προηγούμενα χρόνια να εισπράξει από περιουσιακά στοιχεία της πρώην ταμία στην οποία έχουν καταλογιστεί, αλλά δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή λογαριασμούς με χρήματα στο όνομά της. Η μεταφορά και εγγραφή του στον Προϋπολογισμό κάθε χρόνο αλλοιώνει, «φουσκώνοντας» τις συνολικές πραγματικές απαιτήσεις του Δήμου από τρίτους. Η Οικονομική Υπηρεσία θα απευθύνει κατ’ αρχήν σχετικό ερώτημα στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εσωτερικών, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

 

Tα έξοδα

Έχουν δεσμευθεί 22.000.000 από τα 35.000.000 και τιμολογηθεί 7.000.000 και ενταλματοποιηθεί 6.585.000 και πληρώθηκαν 6.404.000 ευρώ. Το 2018 οι πληρωμές του Δήμου ανήλθαν σε 15.500.000 (45%). Σε επίπεδο έτους οι εισπράξεις φτάνουν στο 80% περίπου του συνολικού Προϋπολογισμού και οι πληρωμές στο 45%.

Τα έξοδα στις 30 Ιουνίου είχαν διαμορφωθεί στα 13.098.000 και έχουν πληρωθεί 4.441.000 (34%). Οι πληρωμές σε επίπεδο έτους διαμορφώνονται σε 10.500.000 ευρώ.

Επενδύσεις ο Δήμος έχει προϋπολογίσει 12.183.000 ευρώ από τα οποία μέχρι 30 Ιουνίου είχαν πληρωθεί 315.000 (3%). Είναι υπό εξέλιξη, συνεχίζονται οι πληρωμές. Το 2018 ο Δήμος είχε πληρώσει για επενδύσεις 1.118.000 ευρώ (12%). Ο προβληματισμός για τις δαιδαλώδεις διαδικασίες που προκαλούν τεράστιες καθυστερήσεις και εμπλοκές στην έγκριση, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση αλλά και ρυθμό εκτέλεσης έργων, κατατέθηκε και χθες από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  Εκφράστηκε η ευχή να υπάρξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες ώστε να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς, που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να επιτρέψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να υλοποιήσει έργα με ταχύτερους ρυθμούς.

Το ποσό των 120.000 ευρώ έχει εισπράξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου μέχρι 30 Ιουνίου από τέλη παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών. Το ποσό που έχει εισπραχθεί το πρώτο εξάμηνο είναι εντελώς ενδεικτικό, αφού τα κυρίως ποσά θα αρχίσουν να καταβάλλονται από εδώ και στο εξής μέχρι τέλος του έτους, όπως συμβαίνει με τα τέλη παρεπιδημούντων. Το συνολικό ποσό, αν λάβει κανείς υπόψιν το πρόβλημα με τις πληρότητες των ξενοδοχείων, αναμένεται ότι θα είναι μικρότερο του περυσινού. Το 2019, που ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό, ο Δήμος είχε εισπράξει συνολικά 1.144.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από κλήσεις παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ο Δήμος εισπράττει περί τις 200.000 ευρώ κάθε χρόνο. Από τις 148.000 ευρώ που έχουν βεβαιωθεί, έχουν εισπραχθεί περίπου 50.000 ευρώ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ