Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου έγινε συζήτηση του τεχνικού προγράμματος έργων για το 2020, αφού έπρεπε εγκαίρως να εγκριθεί, ώστε να ακολουθήσει εγκαίρως και η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Όπως αναφέρθηκε, δώδεκα έργα του Δήμου Αγίου Νικολάου έχουν δημοπρατηθεί και έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους εργολάβους και είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί ή σχεδόν ολοκληρωθεί, μεταφέροντας για το 2020 πιστώσεις για τις αποπληρωμές τους.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό ο οποίος δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 4.050.000 ευρώ και μετά την έκπτωση κατακυρώθηκε το έργο αντί των 1.711.000 ευρώ και επίκειται η υπογραφή σύμβασης με τον εργολάβο. Για το συγκεκριμένο έργο στο Τεχνικό  Πρόγραμμα ο Δήμος προβλέπει διάθεση πίστωσης 711.000 ευρώ.

Εκκρεμούν επίσης  οι υπογραφές συμβάσεων, για την «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας σε επικίνδυνα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου» με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 77.180 ευρώ, η «αντικατάσταση στέγης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χωριού Φουρνής» με συμβατικό αντικείμενο 33.000 ευρώ και η «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων για κατασκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων» με συμβατικό αντικείμενο 500.000 ευρώ.

Ως συνεχιζόμενο έργο εγγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα η «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου Αμμουδάρας», με τα γνωστά προβλήματα, ο εργολάβος του οποίου πληρώθηκε αφού προσέφυγε στο δικαστήριο, αλλά παραμένει υπόλοιπο προς είσπραξη περίπου 8.000 ευρώ… Σημειωτέον, ότι απαιτούνται πρόσθετες εργασίες ολοκλήρωσης της στήριξης του τοίχου, η κατασκευή πλακόστρωτου ώστε να γίνει βατός διάδρομος κίνησης πεζών και η τοποθέτηση κιγκλιδώματος για την ασφάλεια των πεζών.

Η «Ανάπλαση της πλατείας Βερντέν» στη Νεάπολη – έργο επίσης με προβλήματα στο ρυθμό ολοκλήρωσής του, εγγράφεται ως συνεχιζόμενο για το επόμενο έτος, με διατιθέμενη πίστωση 45.500 ευρώ.

Συνεχιζόμενο είναι επίσης το έργο «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας σε επικίνδυνα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου» με ολόκληρη την πίστωση των 77.000 ευρώ για το 2020.

Το έργο των «Συντηρήσεων – αποκαταστάσεων φθορών χρήσης οδών – κοινόχρηστων χώρων- κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως» εγγράφεται ως συνεχιζόμενο αν και ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί με πίστωση υπολοίπου 630 ευρώ. Τα αντίστοιχο έργο ««Συντηρήσεων – αποκαταστάσεων φθορών χρήσης οδών – κοινόχρηστων χώρων- κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου», που ανατέθηκε αντί των 230.000 ευρώ, συνεχίζεται το 2020 με διατιθέμενη πίστωση 148.000 ευρώ.

Η κατασκευή τοιχίων και τάφων στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου, Ελούντας συνεχίζεται έχοντας απορροφήσει περίπου τα μισά χρήματα, με πίστωση για το 2020, ύψους 37.000 ευρώ.

Η  «Ανακατασκευή – διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο Σχίσμα Ελούντας» με συμβατικό αντικείμενο 64.000 ευρώ εγγράφεται στο Πρόγραμμα του 2020 με πίστωση 48.000 ευρώ.

Οι ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις δημοτικών οδών, συνεχίζονται το επόμενο έτος με μηδαμινή απορρόφηση το 2018. Το έργο είχε συμβατικό αντικείμενο 1.871.000 ευρώ και με συμβατικό αντικείμενο 1.531.000 ευρώ το 2020.

Τέλος, για την ενεργειακή αναβάθμιση και αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΡΕΞ, με συμβατικό αντικείμενο 255.000 ευρώ οι ρυθμοί του εργολάβου είναι μεν αργοί, η δε απορροφητικότητα χρημάτων αμελητέα, εντούτοις εκφράζεται η ελπίδα ότι θα τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει λάβει με επιπλέον παράταση δυο μηνών μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2019 και θα παραδώσει το έργο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ