Παρελήφθη χθες από το Νοσοκομείο Σητείας ο νέος σύγχρονος αξονικός τομογράφος, ο οποίος θα είναι στην διάθεση ασθενών και γενικότερα πολιτών της περιοχής εντός του επόμενου διμήνου. Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας μεγάλης και δύσκολης προσπάθειας που αποτέλεσε και έναν εκ των βασικών στόχων της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την ανάληψη κιόλας των καθηκόντων της, πριν τρία περίπου χρόνια.
Η λειτουργία του αξονικού αναβαθμίζει συνολικά την λειτουργία του Νοσοκομείου Σητείας. Θα πρέπει όμως να δοθεί πλέον από τους ιθύνοντες ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω στελέχωση του τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής, εύρυθμη λειτουργία του αξονικού και τα οφέλη της λειτουργίας του να είναι ουσιαστικά για τους πολίτες και την τοπική κοινωνία.
Το μηχάνημα θα φιλοξενηθεί στον χώρο όπου βρισκόταν και στο παρελθόν ο αξονικός και βέβαια προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την απεγκατάσταση του παλαιού και την τοποθέτηση του νέου.
 Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Παρασκευής