Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο δώρο από το «Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας» του ομότιμου καθηγητή Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστόφορου Χαραλαμπάκη… και ευχαριστώ για αυτό. Το «Χρηστικό Λεξικό» πήρε 11 χρόνια στον καθηγητή από την Ανατολή της Ιεράπετρας για να το ολοκληρώσει. Στις 1819 (!) σελίδες του περιέχει 75.000 λήμματα και βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα. Είναι πρώτο στο είδος του. Οι καινοτομίες του Λεξικού συνοψίζονται στον τρόπο κατάρτισης του λημματολογίου, την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας ζώων και φυτών, τους σύντομους και ουσιαστικούς ορισμούς των λημμάτων, την καταγραφή αυθεντικών παραδειγμάτων, τη διάκριση της σημασίας από τη χρήση και άλλα πολλά χαρακτηριστικά.

▪ Αναπτύσσονται με ακρίβεια και πληρότητα περίπου 75.000 λήμματα και στερεότυπες εκφράσεις, από τα 120.000 που υπάρχουν στην ηλεκτρονική βάση. Έχουν καταγραφεί 5.000 νεολογισμοί, που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο νεοελληνικό λεξικό (π.χ. γενόσημα, μπότοξ, πέλετ, σι ντι ες, σκάιπ, αγγλ. skype), πολλοί από τους οποίους αποτελούν διεθνισμούς υπό μορφή μεταφραστικών δανείων. Αναλύονται εκατοντάδες αθησαύριστοι ως τώρα επιστημονικοί κλάδοι, όπως γεωπληροφορική, ιχθυοπαθολογία, μουσειογραφία, ψυχοφαρμακολογία κ.ά.
ΛΕΩΝ.Κ.