Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ανακοινώνεται ότι η οδός Νικηφόρου Φωκά θα παραμείνει κλειστή από σήμερα 9/9/19 έως και την αποπεράτωση των εργασιών.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεωργαλάκης Εμμανουήλ