Όσοι δικαιούχοι ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (και μόνο αυτοί)  έχουν λάβει μήνυμα στο e-mail  που έχουν δηλώσει, ότι “Η αίτηση σας δεν ήταν δυνατόν να ανανεωθεί αυτόματα” την αίτηση τους, παρακαλούμε να απευθύνονται στην  Υπηρεσία στην οποία είχαν απευθυνθεί κατά την πρώτη αίτηση τους τον Μάρτιο του  2019 (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ή Κέντρο Κοινότητας).

Η Νέα Αίτηση πρέπει να γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να συνεχιστεί η επιδότηση για το επόμενο εξάμηνο.

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει μήνυμα στο e-mail τους αλλά έχει υπάρξει κάποια αλλαγή σε ότι είχαν δηλώσει στην πρώτη τους αίτηση επίσης πρέπει να δηλώσουν τις αλλαγές μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα όπως παραπάνω.

Τέλος οι δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει καμία ειδοποίηση και δεν έχουν να δηλώσουν καμία αλλαγή , θα συνεχιστεί η επιδότηση τους για το επόμενο εξάμηνο χωρίς να χρειαστεί καμία ενέργεια από τους ίδιους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

– Τμήμα Κοιν. Προστ. & Παιδείας  Αγίου Νικολάου: 28410-21866, 28410-28838, 28410-22558

– Κέντρο Κοινότητας Αγίου Νικολάου: 28410-91391

Η Προϊσταμένη του τμήματος

Αγάπη Σκυβάλου