Φωτογραφία Λεωνίδας Κλώντζας
“Μαγικές” εικόνες στην περιοχή της Ελούντας. Διακρίνονται Πάνω και Κάτω Ελούντα, Κόρφος, Κολοκύθα.