Ανακοίνωση Γονέων εγγεγραμμένων και ενδιαφερόμενων μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου:

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να αναστείλει τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου στο Καβούσι αιφνιδίασε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία του Λασιθίου.

Η προθεσμία μόλις λίγων ημερών για να εγγραφούν μαθητές στο νέο Γυμνάσιο, που λειτουργεί για πρώτη φορά στον Νομό μας, είναι αυτονόητο ότι δεν επαρκούσε για την ενημέρωση και τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών.

Το Υπουργείο, αντί να ανταποκριθεί θετικά στο αυτονόητο αίτημα για παράταση της προθεσμίας των εγγραφών, προχωρώντας παράλληλα σε ενημερωτικές δράσεις για τη στήριξη του νέου σχολείου, αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία ακριβώς τη στιγμή που το ενδιαφέρον των μαθητών αυξανόταν. Πολλά παιδιά ενημερώθηκαν μόλις πρόσφατα και εκδηλώνουν ενδιαφέρον, περιμένοντας την παράταση της προθεσμίας για να εγγραφούν.

Οι αιτιάσεις του Υπουργείου περί μικρής συμμετοχής θεωρούμε ότι αποτελούν εμπαιγμό της κοινωνίας του Λασιθίου καθώς σε άλλες περιπτώσεις λειτουργίας νέων μουσικών Γυμνασίων, μικρότερη συμμετοχή δεν στάθηκε εμπόδιο στην έναρξη λειτουργίας τους. Άλλωστε είναι αναμενόμενο για τη λειτουργία ενός μουσικού σχολείου να απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι να εδραιωθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και να κερδίσει την εμπιστοσύνη γονέων και μαθητών.

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει την απόφαση αναστολής λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου του νομού μας, να δώσει παράταση στην περίοδο εγγραφών και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση και σωστή λειτουργία του.